♂رُمـــان خانهِ مَجــازی♂ وبلاگ رمان نویسی tag:http://8014.mihanblog.com 2018-12-09T00:33:32+01:00 mihanblog.com قسمت صد و سی و هفتم رمان نبرد عشق 2018-12-08T19:29:10+01:00 2018-12-08T19:29:10+01:00 tag:http://8014.mihanblog.com/post/166 heliya-L . aynaz80 ]]> قسمت صد و سی و ششم رمان نبرد عشق 2018-12-08T19:24:46+01:00 2018-12-08T19:24:46+01:00 tag:http://8014.mihanblog.com/post/165 heliya-L . aynaz80 ]]> قسمت صد و سی و پنجم رمان نبرد عشق 2018-12-08T19:23:59+01:00 2018-12-08T19:23:59+01:00 tag:http://8014.mihanblog.com/post/164 heliya-L . aynaz80 اصلا ما زن ها بد  مادی گرا  غرغرو اصلا ما بدترین مخلوق خدا اما می تونی انکار کنی قبل از خواب ارزو نکرده ای یک زن را!؟ اصلا ما زن ها بد 

مادی گرا 

غرغرو

اصلا ما بدترین مخلوق خدا

اما می تونی انکار کنی قبل از خواب ارزو نکرده ای یک زن را!؟

]]>
قسمت صد و سی و چهارم رمان نبرد عشق 2018-12-08T19:07:46+01:00 2018-12-08T19:07:46+01:00 tag:http://8014.mihanblog.com/post/161 heliya-L . aynaz80 اگر یک روز از من بپرسند قوی ترین انسان های دنیا چه کسانی هستند جواب می دهم: انانی که تنهایی را یاد گرفته اند جمال ثریا

اگر یک روز از من بپرسند

قوی ترین انسان های دنیا چه کسانی هستند

جواب می دهم: انانی که تنهایی را یاد گرفته اند

جمال ثریا

]]>
قسمت صد و سی و سوم رمان نبرد عشق 2018-11-28T10:12:55+01:00 2018-11-28T10:12:55+01:00 tag:http://8014.mihanblog.com/post/159 heliya-L . aynaz80 وقت آن شد که دلم را بگذارم بروم با تو او را تک و تنها بگذارم بروم به کجا میشود از معرکه عشق گریخت گیرم امروز از اینجا بگذارم بروم سرنوشت من عاشق هم از اول این بود سر دیوانه به صحرا بگذارم بروم همه سهم من از عشق همین شد که گلی گوشه خاطره ات جا بگذارم بروم بی غبار آمده ام پیش تو آینه شوم تا خودت را به تماشا بگذارم بروم تا رسیدن به قرار ازلی راهی نیست پا اگر بر سر دنیا بگذارم بروم کوله بار سفرم را تو به دستم بده تا ساده تر روی دلم پا بگذارم بروم همه سهم وقت آن شد که دلم را بگذارم بروم با تو او را تک و تنها بگذارم بروم
به کجا میشود از معرکه عشق گریخت گیرم امروز از اینجا بگذارم بروم
سرنوشت من عاشق هم از اول این بود سر دیوانه به صحرا بگذارم بروم

همه سهم من از عشق همین شد که گلی گوشه خاطره ات جا بگذارم بروم
بی غبار آمده ام پیش تو آینه شوم تا خودت را به تماشا بگذارم بروم

تا رسیدن به قرار ازلی راهی نیست پا اگر بر سر دنیا بگذارم بروم
کوله بار سفرم را تو به دستم بده تا ساده تر روی دلم پا بگذارم بروم
همه سهم من از عشق همین شد که گلی گوشه خاطره ات جا بگذارم بروم

کوله بار سفرم را تو به دستم بده تا ساده تر روی دلم پا بگذارم بروم
همه سهم من از عشق همین شد که گلی گوشه خاطره ات جا بگذارم بروم
]]>
قسمت صد و سی و دوم رمان نبرد عشق 2018-11-26T11:01:25+01:00 2018-11-26T11:01:25+01:00 tag:http://8014.mihanblog.com/post/158 heliya-L . aynaz80 خب خب خب..میبینید که اتفاقات جدیدی داره توی رمان میفته..نظرتون راجع به این کار آریا چیه؟ تا قبل این، سرانجام آریا و یکتا رو چطور پیش بینی میکردید؟ممنون میشیم نظرتون رو توی همین پست بهمون بگید. خب خب خب..
میبینید که اتفاقات جدیدی داره توی رمان میفته..

نظرتون راجع به این کار آریا چیه؟ تا قبل این، سرانجام آریا و یکتا رو چطور پیش بینی میکردید؟

ممنون میشیم نظرتون رو توی همین پست بهمون بگید.
]]>
قسمت صد و سی و یکم رمان نبرد عشق 2018-10-21T13:26:28+01:00 2018-10-21T13:26:28+01:00 tag:http://8014.mihanblog.com/post/155 heliya-L . aynaz80 پاییز جان! تا میتوانی زرد شو انار هایت را قرمز کن برگ هایت را ببار خیالت هم راحت؛ ما حالمان خوب است...! پاییز جان!
تا میتوانی زرد شو
انار هایت را قرمز کن
برگ هایت را ببار
خیالت هم راحت؛
ما حالمان خوب است...!
]]>
قسمت صد و سی ام رمان نبرد عشق 2018-10-21T13:24:37+01:00 2018-10-21T13:24:37+01:00 tag:http://8014.mihanblog.com/post/154 heliya-L . aynaz80 رابطه های امروزی مثل هواپیماساول اروم اروم حرکت میکنه بعد اوج میگیرهانقدر سریع میره که میزنه زیره دلتبرای همین فرود میادبعد اروم اروم تموم میشه.. رابطه های امروزی مثل هواپیماس
اول اروم اروم حرکت میکنه
بعد اوج میگیره
انقدر سریع میره
که میزنه زیره دلت
برای همین فرود میاد
بعد اروم اروم تموم میشه..
]]>
قسمت صد و بیست و نهم رمان نبرد عشق 2018-10-12T09:58:33+01:00 2018-10-12T09:58:33+01:00 tag:http://8014.mihanblog.com/post/153 heliya-L . aynaz80     خدایا اگه روزی فراموش کردم که خدای بزرگی دارم  تو فراموش نکن که بنده ی کوچیکی داری

خدایا اگه روزی فراموش کردم که خدای بزرگی دارم 

تو فراموش نکن که بنده ی کوچیکی داری

]]>
قسمت صد و بیست و هشتم رمان نبرد عشق 2018-10-12T09:49:21+01:00 2018-10-12T09:49:21+01:00 tag:http://8014.mihanblog.com/post/152 heliya-L . aynaz80 سلام عزیزان دلیه عذرخواهی به عزیزان بدهکاریم بابت تاخیر در ارسال پارت های جدیدولی تعدادی از دوستان محبتشون رو نشون دادن و همچنان همراهمون بودن و با اشتیاقشون بهمون روحیه و انگیزه دادن.کلی پارت جدید نوشته شده و ما 24 ساعت شبانه روز منتظر نظرات شما عزیزان هستیم.درسته یه مدت کم کاری کردیم ولی با این حال نهایت سعیمون رو بکار گرفتیم تا جبران کنیم.به امید همراهی هرچه بیشتر شما عزیزان.. سلام عزیزان دل
یه عذرخواهی به عزیزان بدهکاریم بابت تاخیر در ارسال پارت های جدید
ولی تعدادی از دوستان محبتشون رو نشون دادن و همچنان همراهمون بودن و با اشتیاقشون بهمون روحیه و انگیزه دادن.
کلی پارت جدید نوشته شده و ما 24 ساعت شبانه روز منتظر نظرات شما عزیزان هستیم.
درسته یه مدت کم کاری کردیم ولی با این حال نهایت سعیمون رو بکار گرفتیم تا جبران کنیم.
به امید همراهی هرچه بیشتر شما عزیزان..


]]>
قسمت صد و بیست و هفتم رمان نبرد عشق 2018-09-15T13:27:58+01:00 2018-09-15T13:27:58+01:00 tag:http://8014.mihanblog.com/post/151 heliya-L . aynaz80 آدمیست دیگرشكننده استوقت و بى وقت دلش تنگ مى شوددوست داشتن مى خواهدمواظبش كه نباشىبى مهرى كه ببینددلش را برمى دارد و جاى دیگر پهن مى كندنه اینكه فكر بد كنى نهمى رود جایى كه فقط حرف بزندحرف بزند كه نمیرد .#امیر_وجود آدمیست دیگر
شكننده است
وقت و بى وقت دلش تنگ مى شود
دوست داشتن مى خواهد
مواظبش كه نباشى
بى مهرى كه ببیند
دلش را برمى دارد و جاى دیگر پهن مى كند
نه اینكه فكر بد كنى نه
مى رود جایى كه فقط حرف بزند
حرف بزند كه نمیرد .

#امیر_وجود
]]>
قسمت صد و بیست و ششم رمان نبرد عشق 2018-09-15T13:20:18+01:00 2018-09-15T13:20:18+01:00 tag:http://8014.mihanblog.com/post/150 heliya-L . aynaz80 ]]> قسمت صد و بیست و پنجم رمان نبرد عشق 2018-09-02T14:33:01+01:00 2018-09-02T14:33:01+01:00 tag:http://8014.mihanblog.com/post/149 heliya-L . aynaz80 طراح کاور: سعید محمودی


طراح کاور: سعید محمودی
]]>
قسمت صد و بیست و چهارم رمان نبرد عشق 2018-08-27T16:04:12+01:00 2018-08-27T16:04:12+01:00 tag:http://8014.mihanblog.com/post/148 heliya-L . aynaz80 ]]> قسمت صد و بیست و سوم رمان نبرد عشق 2018-08-24T14:05:36+01:00 2018-08-24T14:05:36+01:00 tag:http://8014.mihanblog.com/post/147 heliya-L . aynaz80 پ.ن: لازم میدونم یه تشکر ویژه بکنم از #اینوش عزیز که اخیرا باهامون همراه شد و حمایت فوق العاده ش رو ازمون دریغ نکرد. با نظرات قشنگش بهمون روحیه داد. زنده باشی اینوش عزیزم rew_%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B9%D8%A7

پ.ن: لازم میدونم یه تشکر ویژه بکنم از #اینوش عزیز که اخیرا باهامون همراه شد و حمایت فوق العاده ش رو ازمون دریغ نکرد. با نظرات قشنگش بهمون روحیه داد. زنده باشی اینوش عزیزم

]]>