♂رُمـــان خانهِ مَجــازی♂ وبلاگ رمان نویسی http://8014.mihanblog.com 2018-12-09T08:51:16+01:00 text/html 2018-12-08T19:29:10+01:00 8014.mihanblog.com heliya-L . aynaz80 قسمت صد و سی و هفتم رمان نبرد عشق http://8014.mihanblog.com/post/166 <img src="http://uupload.ir/files/19nw_ddd.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-12-08T19:24:46+01:00 8014.mihanblog.com heliya-L . aynaz80 قسمت صد و سی و ششم رمان نبرد عشق http://8014.mihanblog.com/post/165 <img src="http://uupload.ir/files/yvl9_capture.pngb.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2018-12-08T19:23:59+01:00 8014.mihanblog.com heliya-L . aynaz80 قسمت صد و سی و پنجم رمان نبرد عشق http://8014.mihanblog.com/post/164 <p> <span style="background-color: rgb(255, 204, 102);"><font size="4" face="Mihan-Koodak">اصلا ما زن ها بد&nbsp; </font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 204, 102);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span><p><span style="background-color: rgb(255, 204, 102);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> مادی گرا&nbsp; </font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 204, 102);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span><p><span style="background-color: rgb(255, 204, 102);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> غرغرو </font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 204, 102);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span><p><span style="background-color: rgb(255, 204, 102);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> اصلا ما بدترین مخلوق خدا </font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 204, 102);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></span><p><span style="background-color: rgb(255, 204, 102);"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> اما می تونی انکار کنی قبل از خواب ارزو نکرده ای یک زن را!؟ </font></span></p> text/html 2018-12-08T19:07:46+01:00 8014.mihanblog.com heliya-L . aynaz80 قسمت صد و سی و چهارم رمان نبرد عشق http://8014.mihanblog.com/post/161 <div class="ipsStreamItem_snippet"> <div class="ipsType_richText ipsType_normal ipsContained" data-role="commentContent"> <p> <font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993300">اگر یک روز از من بپرسند </font></p><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993300"> </font><p><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993300"> قوی ترین انسان های دنیا چه کسانی هستند </font></p><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993300"> </font><p><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993300"> جواب می دهم: انانی که تنهایی را یاد گرفته اند </font></p><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993300"> </font><p><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993300"> جمال ثریا </font></p> </div> </div> text/html 2018-11-28T10:12:55+01:00 8014.mihanblog.com heliya-L . aynaz80 قسمت صد و سی و سوم رمان نبرد عشق http://8014.mihanblog.com/post/159 <p style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px none; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11px; padding: 0px;" align="right"> <font size="4" face="times new roman,times,serif" color="#CC0000">وقت آن شد که دلم را بگذارم بروم با تو او را تک و تنها بگذارم بروم<br> به کجا میشود از معرکه عشق گریخت گیرم امروز از اینجا بگذارم بروم<br> سرنوشت من عاشق هم از اول<span>&nbsp;</span><span style="border: 0px none; padding: 0px;">ا<a href="http://tabamusic.com/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%84%DA%A9/" rel="external nofollow noopener" style="border: 0px none; padding: 0px;" target="_blank">ی</a>ن</span><span>&nbsp;</span>بود سر دیوانه به صحرا بگذارم بروم </font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"> </font><p style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px none; font-size: 11px; padding: 0px;" align="right"><font size="4" face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"> همه سهم من از عشق همین شد که گلی گوشه خاطره ات جا بگذارم بروم<br> بی غبار آمده ام پیش تو آینه شوم تا خودت را به تماشا بگذارم بروم </font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"> </font><p style="background-color: rgb(255, 255, 255); border: 0px none; font-size: 11px; padding: 0px;" align="right"><font size="4" face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"> تا رسیدن به قرار ازلی راهی نیست پا اگر بر سر دنیا بگذارم بروم<br> کوله بار سفرم را تو به دستم بده تا ساده تر روی دلم پا بگذارم بروم<br> همه سهم من از عشق همین شد که گلی گوشه خاطره ات جا بگذارم بروم </font></p><div align="right"><font size="4" face="times new roman,times,serif" color="#CC0000"> کوله بار سفرم را تو به دستم بده تا ساده تر روی دلم پا بگذارم بروم<br> همه سهم من از عشق همین شد که گلی گوشه خاطره ات جا بگذارم بروم</font></div> text/html 2018-11-26T11:01:25+01:00 8014.mihanblog.com heliya-L . aynaz80 قسمت صد و سی و دوم رمان نبرد عشق http://8014.mihanblog.com/post/158 <div><font color="#CC6600"><font size="4"><font face="georgia,times new roman,times,serif">خب خب خب..</font></font></font></div><div><font color="#CC6600"><font size="4"><font face="georgia,times new roman,times,serif">میبینید که اتفاقات جدیدی داره توی رمان میفته..</font></font></font></div><div><font color="#CC6600"><font size="4"><font face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></font></font></div><div><font color="#CC6600"><font size="4"><font face="georgia,times new roman,times,serif">نظرتون راجع به این کار آریا چیه؟ تا قبل این، سرانجام آریا و یکتا رو چطور پیش بینی میکردید؟</font></font></font></div><div><font color="#CC6600"><font size="4"><font face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></font></font></div><div><font color="#CC6600"><font size="4"><font face="georgia,times new roman,times,serif">ممنون میشیم نظرتون رو توی همین پست بهمون بگید.<br></font></font></font></div> text/html 2018-10-21T13:26:28+01:00 8014.mihanblog.com heliya-L . aynaz80 قسمت صد و سی و یکم رمان نبرد عشق http://8014.mihanblog.com/post/155 <font size="4" face="Mihan-Nassim"><span><span><span>پاییز جان!<br> تا میتوانی زرد شو<br> انار هایت را قرمز کن<br> برگ هایت را ببار<br> خیالت هم راحت؛<br> ما حالمان خوب است...!<br><span class="ipsEmoji"> text/html 2018-10-21T13:24:37+01:00 8014.mihanblog.com heliya-L . aynaz80 قسمت صد و سی ام رمان نبرد عشق http://8014.mihanblog.com/post/154 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#666600"><span id="react-root"><span><span>رابطه های امروزی مثل هواپیماس<br>اول اروم اروم حرکت میکنه <br>بعد اوج میگیره<br>انقدر سریع میره <br>که میزنه زیره دلت<br>برای همین فرود میاد<br>بعد اروم اروم تموم میشه..</span></span></span></font></div> text/html 2018-10-12T09:58:33+01:00 8014.mihanblog.com heliya-L . aynaz80 قسمت صد و بیست و نهم رمان نبرد عشق http://8014.mihanblog.com/post/153 &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><div class="ipsStreamItem_snippet"> <div class="ipsType_richText ipsType_normal ipsContained" data-role="commentContent"> <p> <span style="background-color: rgb(255, 153, 102);"><font size="3"><b><font face="georgia,times new roman,times,serif">خدایا اگه روزی فراموش کردم که خدای بزرگی دارم&nbsp; </font></b></font></span></p><span style="background-color: rgb(255, 153, 102);"><font size="3"><b><font face="georgia,times new roman,times,serif"> </font></b></font></span><p><span style="background-color: rgb(255, 153, 102);"><font size="3"><b><font face="georgia,times new roman,times,serif"> تو فراموش نکن که بنده ی کوچیکی داری </font></b></font></span></p> </div> </div> text/html 2018-10-12T09:49:21+01:00 8014.mihanblog.com heliya-L . aynaz80 قسمت صد و بیست و هشتم رمان نبرد عشق http://8014.mihanblog.com/post/152 <div align="center"><font size="4"><font color="#990000"><font face="times new roman,times,serif"><b>سلام عزیزان دل<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br></b></font></font></font></div><div align="center"><font color="#990000"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><b>یه عذرخواهی به عزیزان بدهکاریم بابت تاخیر در ارسال پارت های جدید<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/9.gif"></b></font></font></font></div><div align="center"><font color="#990000"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><b>ولی تعدادی از دوستان محبتشون رو نشون دادن و همچنان همراهمون بودن و با اشتیاقشون بهمون روحیه و انگیزه دادن.</b></font></font></font></div><div align="center"><font color="#990000"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><b>کلی پارت جدید نوشته شده و ما 24 ساعت شبانه روز منتظر نظرات شما عزیزان هستیم.</b></font></font></font></div><div align="center"><font color="#990000"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><b>درسته یه مدت کم کاری کردیم ولی با این حال نهایت سعیمون رو بکار گرفتیم تا جبران کنیم.</b></font></font></font></div><div align="center"><font color="#990000"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><b>به امید همراهی هرچه بیشتر شما عزیزان..</b></font></font></font></div><div align="center"><font color="#990000"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><b><br></b></font></font></font></div><div align="center"><font color="#990000"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><b></b></font></font></font><br></div> text/html 2018-09-15T13:27:58+01:00 8014.mihanblog.com heliya-L . aynaz80 قسمت صد و بیست و هفتم رمان نبرد عشق http://8014.mihanblog.com/post/151 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#993300"><span id="react-root"><span><span>آدمیست دیگر<br>شكننده است<br>وقت و بى وقت دلش تنگ مى شود<br>دوست داشتن مى خواهد<br>مواظبش كه نباشى<br>بى مهرى كه ببیند<br>دلش را برمى دارد و جاى دیگر پهن مى كند<br>نه اینكه فكر بد كنى نه<br>مى رود جایى كه فقط حرف بزند<br>حرف بزند كه نمیرد .</span></span></span></font></div><div align="center"><span id="react-root"><span><span><br></span></span></span></div><div align="center"><span id="react-root"><span><span><font size="3" color="#333399"><u>#امیر_وجود</u></font><br></span></span></span></div> text/html 2018-09-15T13:20:18+01:00 8014.mihanblog.com heliya-L . aynaz80 قسمت صد و بیست و ششم رمان نبرد عشق http://8014.mihanblog.com/post/150 <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8337335834/imageproxy_php.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-09-02T14:33:01+01:00 8014.mihanblog.com heliya-L . aynaz80 قسمت صد و بیست و پنجم رمان نبرد عشق http://8014.mihanblog.com/post/149 <div><img src="http://uupload.ir/files/mfzw_unnamed-file.png" alt="" width="905" vspace="0" hspace="0" height="548" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><font color="#990000">طراح کاور: سعید محمودی</font></font></font><br></div> text/html 2018-08-27T16:04:12+01:00 8014.mihanblog.com heliya-L . aynaz80 قسمت صد و بیست و چهارم رمان نبرد عشق http://8014.mihanblog.com/post/148 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/8w1o_negar_13072018_143936.png.af5a5399fe50df72c079eabcc36b1bfb.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-08-24T14:05:36+01:00 8014.mihanblog.com heliya-L . aynaz80 قسمت صد و بیست و سوم رمان نبرد عشق http://8014.mihanblog.com/post/147 <div align="center"><img alt="rew_%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B9%D8%A7" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" src="http://forum.ketabsaz.info/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://uupload.ir/files/rew_%25D9%2586%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B4%25D9%2582%25DB%258C.jpg&amp;key=a71e251bc7442d9ceb52a8d2137b4b41b5905acbc0ad0ba125cd08322fadeeb0" data-imageproxy-source="http://uupload.ir/files/rew_%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%DB%8C.jpg" width="333" height="500"></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif">پ.ن: لازم میدونم یه تشکر ویژه بکنم از #اینوش عزیز که اخیرا باهامون همراه شد و حمایت فوق العاده ش رو ازمون دریغ نکرد. با نظرات قشنگش بهمون روحیه داد. زنده باشی اینوش عزیزم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></font></font></div><br>